اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
استراتژی محتوا چیست؟ محتوا و استراتژی تولید محتوا برای کسب و کار | بازاریابی محتوایی با استراتژی محتوا متفاوت است | علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی

استراتژی محتوا چیست؟ محتوا و استراتژی تولید محتوا برای کسب و کار

استراتژی محتوا چیست؟ محتوا و استراتژی تولید محتوا برای کسب و کار قسمت اول – زمینه پیدایش استراتژی محتوا اگر کارآفرین هستید یا به هر نحوی […]
مهر ۶, ۱۳۹۵
نابودی کسب و کارهای سنتی تغییر پارادایم کسب و کار | دلایل نابودی کسب و کار سنتی و مدل های کسب و کاری جایگزین آنها علی خادم الرضا مشاوره و مدرس کارآفرینی

نابودی کسب و کارهای سنتی !

نابودی کسب و کارهای سنتی تغییر پارادایم کسب و کار در راه است… نابودنی کسب و کارهای سنتی | در چند دهه گذشته و به خصوص […]