مشاوره کسب و کار

مشاوره کارآفرینی – مشاوره کسب و کار

 مشاوره کارآفرینی – مشاوره کسب و کار | در دنیای بسیار متغیر امروز ، کسب و کارهای زیادی به سرعت به وجود می آیند و به سرعت نیز از بین می روند. این ذات عصر تغییرات سریع است.

ورود به بازار با استفاده از زیر ساختهای مجازی بسیار ساده شده است، بنابراین هر کس با ایده و انگیزه ای وارد دنیای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار می شود.

اما بسیاری مجبور به تحمل شکست های سنگین می شوند و زمان و سرمایه زیادی را از دست می دهند.

کارآفرینی و کسب و کار فقط داشتن محصول خوب نیست، بلکه کسب و کار سیستم پیچیده ای است و نیاز به نگاه جامع و عمل قاطع دارد.

در این میان افراد باهوشی که در حوزه ای متخصص هستند و کسب و کار خود را راه اندازی می کنند ، می دانند به همه امور مسلط نیستند. بنابراین برای به دست آوردن جایگاه بالا و مزیت رقابتی ، از خدمات مشاوره کسب و کار افراد متخصص استفاده می کنند.

مشاوره کسب و کار صحیح و اثر بخش می تواند شما را از هزینه های بی اثر، زمان های از دست رفته ، شکست های احتمالی برهزر دارد و شما را هرچه سریع تر در مسیر موفقیت کسب و کارتان همراهی کند.

مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب و کار بازاریابی و فروش دو ساعت علی خادم الرضا

یک جلسه مشاوره کسب و کار اختصاصی دو ساعته به صورت جلسه حضوری یا مکالمه از راه دور معادل سیصد و پنجاه هزار تومان

مشاوره کسب و کار اختصاصی
درباره موضوعات کارآفرینی ، توسعه کسب و کار
بازاریابی، فروش، توسعه فردی

  • جلسات مشاوره کسب و کار به صورت یک ساعته و دو ساعته هستند.
  • جلسات مشاوره می توانند به صورت حضوری و یا مکالمه از راه دور باشد.
  • زمان برگزاری جلسات مشاوره کسب و کار فقط در روزهای دوشنبه هر هفته بین ساعات ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۷ است.
مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب و کار بازاریابی و فروش یک ساعت علی خادم الرضا

یک ساعت مشاوره کسب و کار اختصاصی به صورت حضوری یا مکالمه از راه دور معادل دویست هزار تومان

مشاوره کسب و کار کوانتومی

  • جلسات مشاوره کسب و کار کوانتومی به صورت منظم هفتگی و در دوره های یک ماهه ( ۴ جلسه ) و سه ماه ( ۱۲ جلسه ) برگزار می شوند.
  • مدت زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه است.
  • زمان برگزاری جلسات مشاوره کسب و کار کوانتومی فقط در روزهای پنجشنبه بین ساعات ۹ الی ۱۴ تقسیم می شود. بنابراین در آنِ واحد فقط ۵ نفر از دوستان می توانند از این پکیج استفاده کنند.
  • این جلسات نوعی کوچینک است. بنابراین بیشتر از آنکه برای حل یک مشکل مشخص باشد، برای ایجاد بهبود اساسی در کسب و کار در تمامی سطوح استراتژیک و فرآیندی و یا راه اندازی یک کسب و کار از ابتدا است.
  • سرمایه گذاری شما برای جلسات مشاوره کسب و کار کوانتومی یک ماهه معادل ششصد هزار تومان (صد و پنجاه هزار تومان برای هر جلسه یک ساعته) و جلسات کوانتومی سه ماهه معادل یک میلیون و پانصد تومان (یکصدو بیست و پنج تومان برای هر جلسه یک ساعته) است.
  • شهریه جلسات مشاوره کسب و کار کوانتومی برای صورت یک جا و قبل از شروع جلسات به صورت کامل پرداخت می شود.