اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳
strategic management ali khademoreza.ir

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند […]