خرداد ۱۸, ۱۳۹۳
product image alikhademoreza.ir

تصویر ذهنی محصول

تصویر ذهنی محصول اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از […]