اسفند ۸, ۱۳۹۳
Goal-vs-Vision alikhademoreza.irضرورت تعیین چشم انداز شخصی : اینکه بدانیم می­ خواهیم در چه مسیری حرکت کنیم بسیار با اهمیتتر است ازینکه بدانیم می­ خواهیم چه درآمد یا هدفری داشته باشیم

چشم انداز در مقابل هدف ؛ چون که صد آید نود هم پیش ماست

چشم انداز در مقابل هدف؛ چون که صد آید نود هم پیش ماست در نتیجه مطالب قبلی در مورد اهداف و چشم انداز ، بعنوان قدم […]