مرداد ۲۸, ۱۳۹۵

تفکر استراتژیک در زندگی | وبینار علی خادم الرضا

مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
کارآفرینی اینترنتی مبانی کارآفرینی علی خادم الرضا

جلسه مبانی کارآفرینی از دوره آموزشی کارآفرینی اینترنتی

مرداد ۹, ۱۳۹۵

فرسودگی منابع انسانی در سازمان