شناخت محیط کسب و کار دوره کارآفرینی اینترنتی علی خادم الرضا

کارآفرینی اینترنتی | محیط کسب و کار | ۳ دقیقه از جلسه اول بخش دوم

 

 

در این جلسه از دوره کارآفرینی اینترنتی سعی در معرفی شرایط فعلی محیط کسب و کار شده است.

این بررسی از نگاه به موج های سه گانه آلوین تافلر، نگاهی به پارادایم مدرنیسم و پست مدرنیسم، سرعت تغییر محیط پیرامون و  نرخ رشد علم در دنیا، معرفی پدیده تکینگی (Singularity) و بسیار موارد دیگر حاصل شده است تا در نهایت ویژگی های محیط کسب و کارهای امروز و ویژگی های خود کسب و کارهای امروز معرفی شود.

 

خوب است که این مطالب را نیز مطالعه کنید :

اگر از این مطلب رضایت دارید آن را به اشتراک بگذارید

نظرات

نظری برای نوشته نیست

پاسخ دهید