کتاب کار با علی خادم الرضا

کتاب کار با علی خادم الرضا

معرفی کتاب های مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، بازاریابی، مدیریت، استراتژی، توسعه فردی، و …

چرا کتاب کار؟

متاسفانه بسیاری از کتاب هایی که در حوزه های مرتبط با کسب و کار کشور منتشر می شوند، کتاب هایی با محتوای بی کیفیت، غیر کاربردی، کپی، مبالغه آمیز، تبلیغاتی و … هستند که نه تنها چیزی به دانسته های خواننده اضافه نمی کنند، بلکه حتی ارزش زمان و پول برای مطالعه را هم ندارد.

من هر ساله لیست به روز شده ۱۰۰ کتابی که باید بخوانید را ارائه می دهم. اما جای آن را خالی دیدم تا در ویدئوهایی منظم و کوتاه هر هفته کتاب ارزشمند و کاربردی را با کمی توضیح بیشتر به شما معرفی کنم.

برای همین منظور تصمیم گرفتم به عنوان کسی که سالهاست به صورت پیوسته مطالعه می کند، “کتاب کار” را آغاز کنم تا از این طریق کتاب های مفیدی را که در حوزه های کارآفرینی و کسب و کار حرفی برای گفتن دارند به شما دوستان معرفی کنم. امیدوارم بتوانید بهره وری و لذت بیشتری از مطالعات خود داشته باشد.

کتاب کار، در قالب ویدئوهای منظم و کوتاهی است که من، علی خادم الرضا، ارائه می دهم.

کتاب کار با علی خادم الرضا معرفی کتاب های مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، بازاریابی، مدیریت، استراتژی، توسعه فردی، و …
فصل اول کتاب کار - سال ۱۳۹۷