مینتزبرگ و سایر دانشمندان مدیریت طیف الگوهای تبیین استراتژی را از دلخواه تا اجبار به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند | علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی

الگوهای تبیین استراتژی

الگوهای تبیین استراتژی

مینتزبرگ و سایر دانشمندان مدیریت طیف الگوهای تبیین استراتژی را از دلخواه[۱] تا اجبار[۲] به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند :

۱- استراتژی طرح ریزی شده[۳]

با اعمال این نگرش، اهداف و استراتژی های لازم برای تحقق اهداف به طور عقلانی طرح ریزی می ­شود و اجرای آن توسط یک رهبری تمرکزی هدایت و کنترل می گردد (این نوع استراتژی کاملاً از پیش خواسته تلقی می ­شود)

۲- استراتژی کارآفرین[۴]

با اعمال این نگرش، قصد و خواست یک رهبر کارآفرین با ارائه یک ایده نو شکل می ­گیرد، خطرات ناشی از آن را شخص آغاز کننده می­ پذیرد (این نوع استراتژی از پیش خواسته و به صورت موردی، تجربی، انطباقی تلقی می­ شود).

۳- استراتژی ایدئولوژیک[۵]

در این نگرش، به قول منیتزبرگ قصد زیست متعلق به تمام کارکنان سازمان است و کنترل از طریق هنجارهای مشترک صورت می­ گیرد، در این نگرش سازمان از محیط چندان تأثیر نمی ­پذیرد و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان مقدم بر خواست و فشار محیطی است (این نوع استراتژی نیز از پیش خواسته تلقی می­ شود).

۴- استراتژی چتری[۶]

انتخاب عنوان چتر برای این نوع استراتژی که رهبر سازمان، حدود مرزهای تصمیم گیری را مشخص می­ کند ولی سطوح میانی سازمان متناسب با شرایط معین تصمیم گیری می­ نمایند (این نوع استراتژی را پیش خواسته گام به گام[۷] می­ توان نامید).

۵- استراتژی فرآیندی[۸]

در این نگرش رهبر سازمان فرایند استراتژی را کنترل می ­کند و محتوای کار را به دیگران محول می­ سازد (بنابراین، این نگرش نیز دلخواه، تجربی تلقی می­ شود).

۶- استراتژی ناپیوسته[۹]

اعضای واحدهای فرعی سازمان تصمیم گیری مستقل می­ نمایند و به طور تلویحی تصمیمات آن ها هماهنگ می­ شود و از مرکزیت رهبری سازمان، تبعیت نمی ­شود. بنابراین استراتژی ها به دلخواه انتخاب می­ شود ولی به صورت غیر متمرکز (این نگرش از مکتب تجربی، انطباقی پیروی می ­کند.)

۷- استراتژ ی وفاق[۱۰]

در این نگرش استراتژی ها از طریق تبادل نظر و تنظیم متقابل اعضای مختلف سازمان صورت می­ گیرد و در واقع از یک مرکزیت رهبری خاص تبعیت نمی­ کند (این نوع استراتژی طبعا تجربی- انطباقی است)

۸- استراتژی تحمیلی محیط[۱۱]

که محیط برون سازمانی از طریق محدود کردن امکانات و راه حلها، تنها امکان انتخاب یک استراتژی و یا استراتژی های محدود را میسر می­ سازد (این نوع استراتژی ها تجربی – انطباقی تمام عیار به حساب می ­آید) .

 

برگرفته از سند برنامه استراتژیک واحد تحقیق و توسعه سازمان اتکا

تهیه و تدوین: علی خادم الرضا

انتشار مطلب الگوهای تبیین استراتژی با ذکر منع بلامانع است.


[۱] – Deliberate

[۲] – Imposed

[۳] – planned strategy

[۴] – enterperneuiral strategy

[۵] – Ideologic Strategy

[۶] – Umbrella Strategy

[۷] – Deliberate Emergent

[۸] – process strategy

[۹] – Disconnected Strategy

[۱۰] – Consensus Strategy

[۱۱] – Imposed Strategy

خوب است که این مطالب را نیز مطالعه کنید :

اگر از این مطلب رضایت دارید آن را به اشتراک بگذارید

نظرات

نظری برای نوشته نیست

پاسخ دهید